Vi planerar för att para en eller två tikar under hösten/vintern 2017/2018!!